บริษัท เอส.พี.บี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้พัฒนาและผลิตสินค้าเพื่อ SUPPORT งานระบบ CLEAN ROOM
โดยเฉพาะ เราออกแบบ AIR SHOWER ภายใต้ชื่อ CLEAN WORLD ผลิตและติดตั้งเอง จึงสามารถทำ
ได้ตาม ORDER และระบบควบคุมตามมาตรฐาน PLC CONTROLLER และทำสีด้วยระบบสีฝุ่นที่ได้
มาตรฐานสากล ทุกขั้นตอนของการผลิตเรามีช่างผู้ชำนาญงานคอยตรวจสอบทุกขั้นตอน จึงทำให้ AIR SHOWER
และ CLEAN ROOM EQUIPMENT ของเราสวยงามและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล


S.P.B. Engineering Co., LTD. has developed and produced the products to support especially
cleaning room jobs. We all design, produce and install the AIR SHOWER that suits all kinds of
order and also control the Plc Controller standard with the international quality-dust color.
Every single process is completed with our experienced technicians who check our products
to the qualified standard.
 

HOME     Company Profile      Product      Service & Installation     Contact Us

ห้องเป่าลมขจัดฝุ่น  Air Shower
ห้องเป่าลมขจัดฝุ่นก่อนที่จะเข้าไปภายในห้องสะอาดใช้ลมแรงเป่าขจัดฝุ่นตามร่างกายหลังจากปิดประตู
The air shower is installed to remove large particles, such as hair and lint or another contaminate by using jet air blowing room clotting before entering clean room.

 

Clean Booth
Clean Booth is easier to make laminar down flow enclosures and make the higher level of clean lines class in the room or machine.

ห้องส่งผ่านงานแบบล็อค Pass box With electric lock
ห้องส่งผ่านงานไปอีกห้องหนึ่ง เพื่อควบคุมการปนเปื้อนของฝุ่น โดยมีการควบคุมการเปิดปิดประตูเพื่อไม่ให้เปิดได้พร้อมกันด้วยการติดตั้งระบบควบคุม
The room for passage of material in and out of clean environment. A pass room must provide a tight seal between clean and non clean area with electric lock allow enough space for the passage of materials cart.

กล่องติดตั้งแผ่นกรองอากาศ  HEPA Supply Box
ใช้สำหรับติดตั้งแผ่นกรองอากาศที่จะส่งลมเข้าสู่ห้องที่มีการควบคุมความสะอาด โดยจะต้องต่อเข้ากับท่อส่งลม ที่ตำแหน่งฝ้าเพดานห้อง
Are clean supply unit comprises of concealed ceiling mount hepa filter unit. It creates a clean environment which is dust free and bacteria free it is suitable for clean room with turbulent flow.

บานควบคุมแรงดันอากาศ Pressure Damper
หลักการคือในห้องที่แรงดันอากาศมากกว่าจะปล่อยแรงดันส่วนเกินไปยังห้องที่มีแรงดันน้อยกว่าเพื่อรักษาแรงดันอากาศให้สมดุลกันทั้งสองห้อง
The principle is in a room where air pressure more than will liberate paramour pressure goes to still a room where has the a little pressure more for heals air pressure equilibrium bilateral ,

ตู้ส่งผ่านงาน Passbox
ลักษณะเป็นตู้คล้ายห้องเป่าลมขจัดฝุ่น การทำงานเหมือกันเพียงใช้เป็นที่ส่งของผ่านตู้เข้าไปในห้องหรือออกจากเขตห้องสะอาด
The box for passage of material in and out of clean environment. A passbox must provide a tight seal between clean and non clean area and allow enough space for the passage of materialsติดต่อเรา CONTACT US
COPYRIGHT 2008 BY: S.P.B. ENGINEERING Co.,Ltd

Ayutthaya Office & Factory: 156 Moo 4 Tambon Phayom, WangNoi District, Phranakorn Sri Ayuttaya, 13170 , Tel: (6635) 744527-30 Fax: (6635) 744526
Lamphun Office & Factory: 303 Moo 13 Tambon Makhueajae, Muang District, Lamphun, 51000, Tel: (6653) 569888 Fax: (6653) 581277
E-Mail : info@spbengineering.com , Website : www.spbengineering.com
About Us | Privacy Policy | Contact Us | Copyright © 2008 Your Company Inc., All rights reserved.