COMPANY PROFILE

HOME     Company Profile      Product      Service & Installation     Contact Us

            ด้วยประสบการณ์อันยาวนานที่ทำให้บริษัท เอส.พี.บี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำด้านงานออกแบบ ผลิต ติดตั้งซ่อมบำรุงระบบท่อส่งลม ระบบคลีนรูม และระบบปรับอากาศในประเทศไทย เพื่อพัฒนาธุรกิจในด้านนี้ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น เราได้ขยายฐานธุรกิจให้กว้างขวางยิ่งขึ้นสำหรับรองรับ การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมโดยรวม ปัจจุบันเราสามารถผลิตและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับห้องสะอาด และงานตัด พับ เชื่อม ขึ้นรูปโครงสร้างวัสดุ เหล็ก สังกะสี สแตนเลส เราเป็นผู้เชี่ยวชาญงานเต็มรุปแบบครบวงจรธุรกิจอย่างแท้จริง โดยมีโรงงานภาคกลางตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคเหนือตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เอกสารแนะนำบริษัท Project Referance            

With long experience that makes company S.P.B. Engineering Ltd. is one in leader company side design work production repair installation Ducting systems cleanroom and air conditioning system in Thailand. To develop business in this side give has standard even more. We have expanded business base, more spacious for accommodate. The growth of overall industry. We can manufacture and development of clean room equipment and cutting, folding the forming structure steel, zinc, stainless steel We are a full range comprehensive business experience. with Factory in Ayutthaya and Factory Lamphun Industrial. 
Company Profiles 
Project Referanceบริษัท เอส.พี.บี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
S.P.B. ENGINEERING Co.,Ltd.
จดทะเบียน ปี 2537
Incorporate year 1994
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท
ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และจำหน่าย ระบบปรับอากาศ
ระบบ
ห้องสะอาด
งานขึ้นรูปโลหะแผ่น
Design manufacture installation and sale Ducting System and Ventilation System Clean room and Clean room Equipment System Air Condition


สำนักงานใหญ่และโรงงาน จังหวัดอยุธยา   
AYUTTHAYA HEAD OFFICE & FACTORY

156 หมู่ 4 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทร.(035) 744-527-30 โทรสาร (035) 744-526
156 M.4 PHAYOM, WANGNOI, AYUTTHAYA, THAILAND.13170
Tel.(6635) 744-527-30 Fax.(6635) 744-526
see detail click here


สำนักงานและโรงงาน จังหวัดลำพูน     
LAMHUN OFFICE & FACTORY

303 หมู่ 13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร.(053) 581-818
โทรสาร
(053) 581-277
303
M.13 MAKUEAJEA MUANG LAMPHUN 51000
TEL.(6653) 581-818 FAX (6653) 581-277
see detail click here

Project Reference
2008 COLGATE PALM-OLIVE (THAILAND) 2012 GUADIAN INDUSTRIES CORP 2015 MEKTEC NOK
  KEIHIN THAILAND PH-2   NIKON ROJANA   SEAGATE
  UMC-3   NIKON SARABURI   MINEBEA
  HANA-LAMPHUN   TOYODA GOSEI   DENSO AMATA
  TANAKA   ALPHANA SEAGATE   โรงไฟฟ้าบางปู
  LTEC#2   TRUE   P.S. FOODS PRODUCT
  THAI ASAHI ROJANA   SUNSTAR ENGINEERING   มิตรผล ขอนแก่น
  SEAGTE KORAT   TDK ROJANA   FUJIKURA ROJJANA
  SONY HITECH   DAIWA KASEI KOITO   PACIFIC
      RODEN STOCK   BANGPOO SPP
2009 THAISTANLEY   WD BANGPA-IN   CPF
  KUBFA   LOTTE   TOYOTA BUZZ
  LAMPHUN SHIDENGEN   SANARROW CITY   SONY
  NAM NGUM2   NISSEI KORAT    
  LTEC   SHIBAKAWA 2016 SEAGATE
  KEIHIN 2013 G1-48 MANARA PLANT   HGST
  TANAKA   NIKON SIL.   KATO
  NILES   INAKEN FOOD   TRT
  PCTT   Y-TECH   HANA CAMBODIA
  HITACHI   PCTT ROJANA   S.A. PRESITION
  ALPHANA   NIKKO LITE   DELTA MYANMAR
  GPO   PCM   DENSO
  SONY   HICRETE   REODEN STOCK
  NIKON ROJANA   TCP   FUJIKURA KABINBURI
  SOLAR LENS   SA PRECISION   MEKTEC
      TYMP   SIAM NDK
2010 AJINOMOTO SARABURI   RODEN STOCK   EGCO
  TANAKA   FUJIKURA   TAIWAN
  HANA   VESSEL   DAICEL
  KEIHIN   FUNAI   วังราชฤทธิ์
  SOKEN   FUJIKURA   โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
  SUS UNIT SUPPLY   MITSUBISHI   โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
  SCHAFFNER   KAWASUMI   โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า
  FUJIKURA   DENSO AMATA   FARMHOUSE
  HOYA   DENSO SAMRONG   PTT GLOBAL
  NMB   RISO   การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต
  UNICHARM       INET DATA CENTER SARABURI
  THAI YAMAZAKI 2014 MUTO    
  SAKAE   THAI RED CROSS    
      KURE TOISHI    
2011 KEIHIN   PCTT & NISSE    
  NIKON ROJANA   COLGATE    
  HANWA   RISO    
  SUNSTAR ENGINEERING   SAMSUNG KORAT    
  PLASTIMO   YMP    
  THAI CARBON BLACK BAYER   NISSAM    
  ALPHANA KORAT   HONDA    
  AJINOMOTO   HICRETE HEAD OFFICE    
  SAKATA HANWA   CASIO    
  FORD THAILAND   TRANE GLOBER    
  WD BANGPA-IN        
  HONDA LAD KRABANG        
  PANASONIC BANGBOR        
  DAIWA KASEI        
  SIAM KUBOTA        
  TOYOTA BANPHO        
  RODEN STOCK THAILAND        

 

เราได้ส่งพนักงานเข้าอบรบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับต่างๆ โดยพนักงานระดับหัวหน้างานทุกคนต้องผ่านการอบรม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของ
พนักงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด รวมทั้งจัดให้พนักงานใช้อุปกรณ์ความป้องกันอัตรายส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

เราให้ความสำคัญด้านสุขภาพอนามัยของพนักงานจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน การแข่งขันกีฬาเป็นประจำทุกปี


ติดต่อเรา CONTACT US
COPYRIGHT 2008 BY: S.P.B. ENGINEERING Co.,Ltd

Ayutthaya Head Office & Factory: 156 Moo 4 Tambon Phayom, WangNoi District, Phranakorn Sri Ayuttaya, 13170 , Tel: (6635) 744527-30 Fax: (6635) 744526
Lamphun Office & Factory: 303 Moo 13 Tambon Makhueajae, Muang District, Lamphun, 51000,
Tel: (6653) 581818 Fax: (6653) 581277
E-Mail : info@spbengineering.com , Website : www.spbengineering.com
About Us | Privacy Policy | Contact Us | Copyright © 2008 Your Company Inc., All rights reserved.